dilluns, 3 d’octubre de 2011

Motius pels que CiU Viladecavalls està en desacord en la forma de governar dels partits ICV-UMdC-PSOE-ERC .

Comunicat CiU Viladecavalls

Després dels esdeveniments del passat dijous dia 29 de setembre en el Ple municipal, creiem fermament en que és important especificar alguns dels motius que van portar a la oposició a presentar una moció de reprovació a l’actual alcalde de Viladecavalls, Sr. Carles Rodríguez.

1.- Els partits de l’actual equip de govern (ICV-UMdC-PSOE-ERC) van basar la seva campanya electoral en les presumptes irregularitats de Multigestió en la construcció de pisos de promoció municipal. En canvi la primera decisió de l’equip de govern, amb l’alcalde al capdavant, va ser aprovar els comptes de Multigestió.

2.- L’equip de govern i l’alcalde, el Sr Carles Rodriguez  Herencia, de forma personal i bel·ligerant ataquen constantment al govern de la Generalitat per les anomenades retallades i en canvi l’equip de govern de Viladecavalls retalla subvencions aprovades a les associacions i entitats del nostre municipi. Retalla drets contemplats en el conveni dels treballadors municipals. Retalla els pressupostos municipals.

3.- L’equip de govern no respecta els acords del Ple municipal. El govern i l’Alcalde de Viladecavalls segueixen retallant de forma encoberta malgrat la negativa presentada per l’oposició en moció contra les retallades i aprovada per majoria en el Ple municipal. Els grups municipals que en aquests moments estan a l'oposició van proposar al Ple fer un pla de sanejament, estrictament necessari, per tal de tenir unes línies estratègiques que ajudin a reduir la despesa del nostre Ajuntament. Sembla ser que és més fàcil anar reduint sense tenir clar el cóm i el per què.

4.-Per l’intent i interès d’ICV de crear una fractura en la cohesió dels diferents barris del municipi. La seva política es basa en provocar tensions entre el barri de Can Trias i la resta del municipi.

5.- Perquè la tasca d’un equip de govern no pot basar-se tan sols en el recolzament de causes, sinó en la recerca de solucions. S’ha de saber recolzar i solucionar alhora. Tots estem al costat de les problemàtiques del nostre municipi. El tancament temporal del CAP i les pudors de l’abocador de Coll Cardús són dos exemples clars de que necessitem un treball de negociació perseverant i hàbil amb l’administració de la Generalitat. Les desqualificacions constants no ens ajuden.

6.- Els mitjans de comunicació de l’Ajuntament tenen la missió d’informar a la població de forma objectiva. No podem permetre la situació actual d’informació partidista i promoció personal.
S’ha de crear de forma urgent una comissió de seguiment de la informació publicada al web municipal, facebook de l’Ajuntament, revista municipal i ràdio Vila. Creiem que existeix una manipulació evident i interessada de la informació que arriba als ciutadans.

7.- L’equip de govern (ICV-UMdC-PSOE-ERC) no es transparent i no posa a disposició de la oposició la informació sol·licitada mitjançant instància o sol·licitada en les comissions informatives. La informació de l’equip de govern arriba en masses ocasions per la premsa o altres mitjans de comunicació a la resta de formacions polítiques municipals. Nomenarem només alguns exemples: les retallades del pressupost municipal, la denúncia per part de l’Ajuntament del conveni dels treballadors municipals per retallar els drets i salaris, l’organització municipal, etc.

8.- L’equip de govern no ha estat a l’alçada i ha gestionat de forma lamentable el transport escolar generant problemàtiques interessades, intentant treure benefici polític. No estem d’acord en les formes improductives, descuidades i bel·ligerants de portar a terme les negociacions amb el Departament d’Ensenyament en relació al projecte de jornada intensiva de l’IES Viladecavalls.

9.- La campanya electoral ja va finalitzar. No poden seguir manifestant que els seus socis de govern d’UMdC, la Sra. Regina Parellada, ex-Alcaldessa i el Sr. Antonio Raso, Regidor d’Hisenda de l’anterior govern no tenen res a veure amb la gestió municipal anterior i en canvi afirmar que persones de CiU Viladecavalls incorporades recentment a la política tenen responsabilitats. Ja n’hi ha prou!

10.- L’equip de govern i amb un interès especial per part del Sr. Carles Rodríguez Herencia van intentar contractar un càrrec de confiança (Sra. Patricia Jiménez Herencia) per fer tasques que ja realitzaven altres tècnics municipals. Que aquesta contractació (per innecessària i amb greus defectes de forma) es va tornar a presentar a Ple per part de l’oposició i finalment rebutjada per majoria de vots.

11.-L’alcalde ha limitat l’accés de la oposició a la Secretaria municipal. Aquestes actituds restrictives i lamentables suposen una greu restricció i atac a la qualitat democràtica de l’Ajuntament. El recolzament de PSOE-ERC-UMdC mostra el caràcter poc transparent de l’equip de govern.

12.- L’equip de govern no ha facilitat un despatx per fer les tasques de l’oposició de forma voluntària. La petició de forma reiterada reclamant els drets dels regidors de la oposició ha fet que després de més de cent dies ens  facilitin l’accés a les dependències de la oposició gràcies a una moció presentada en Junta de portaveus, facilitant l’accés al despatx vint-i-quatre hores abans del Ple municipal.

13.- Per la falta d’un Pla de Viabilitat econòmica que permeti a l’Ajuntament fer front a la crisi generalitzada. No s’estan buscant solucions per sortir de les dificultats. És molt greu que un equip de govern que porta més de cent dies governant encara no hagi presentat una proposta coherent pel benestar dels ciutadans de Viladecavalls.

14.- Un alcalde en representació de l’equip de govern no pot manifestar en sessió plenària que hi ha regidors de l’oposició que no paguen els seus impostos. Aquestes declaracions falses i malintencionades busquen perjudicar la imatge dels polítics generant desprestigi i allunyar a la població dels seus representants. Fer aquestes declaracions vulnera la llei orgànica 15/1998 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Aquest tipus de manifestacions lamentables per defendre la mala gestió municipal no són un argument vàlid. Tot el contrari, és un argument lamentable, esperem que no utilitzi la informació que pot tenir del ciutadans de Viladecavalls en el seu benefici.

15.- No és coherent que quan un partit abandona un pacte de govern es segueixi afirmant que existeix una gran cohesió. Tampoc es pot permetre que els regidors de l’oposició siguin insultats pels seguidors i familiars d’ICV. No es pot tolerar el foment d’actituds reprovables com el “estàs amb nosaltres o contra nosaltres”. En aquesta línia podem veure com en la mateixa web de l'ajuntament, l'Alcalde pressiona al Regidor i cap de llista d’ARA-Reagrupament, Sr. Josep Sort, per la seva decisió de deixar de formar part  de l'actual equip de govern.