dilluns, 28 d’octubre de 2013

UN DELS NOSTRES OBJECTIUS ERA ASFALTAR CAN TRIAS VELL I EN POCS DIES SERÀ UNA REALITATAsfaltar Can Trias Vell és una prioritat, ja que l’asfaltat d’aquesta zona està en molt mal estat. Un cop vàrem entrar a govern teníem clar que era una de les necessitats prioritàries del nostre municipi. Amb la modificació pressupostària que portarem al ple el proper 30 d’octubre s’aconseguirà  asfaltar els carrers d’aquesta zona. Pel govern de Viladecavalls era important asfaltar tots els trams d’asfalt en mal estat d’aquesta zona i no tan sols el parell de carrers que s’havien previst en el pressupost municipal. Amb aquesta modificació pressupostària es podrà portar a terme unes obres de pavimentació que dignificaran tot aquest sector.
Per altra banda un avanço que properament també es repararà l’asfalt en mal estat de Can Turu i dels carrers Major i Sant Martí.

Us adjunto la notícia publicada al web de l’Ajuntament de Viladecavalls:

L’equip de govern portarà a ple una modificació pressupostària per asfaltar Can Trias vell

L’equip de govern de Viladecavalls va decidir que una de les actuacions prioritàries per l’any 2013 era asfaltar Can Trias Vell. Un cop analitzat els pressupostos municipals del 2013 es detecta que la partida existent és insuficient i tan sols es podria asfaltar una part de la zona de Can Trias Vell generant un greuge comparatiu entre els veïns de la zona.
 Per aquest motiu l’equip de govern va demanar pressupostar els cost de la intervenció als serveis tècnics de la corporació per asfaltar tota la zona i no tan sols els trams previstos en el pressupost municipal.

L’inici de les obres està previst pel proper 4 de novembre a càrrec de l’empresa Urban Project General Work, amb un pressupost de 48.000 euros.

Les actuacions que es portaran a terme tenen dos objectius: un primer objectiu que consistirà en la reposició de l'asfalt, i una segon que es centrarà en la millora de la recollida d'aigües pluvials especialment als carrers Pompeu Fabra, Lluis Millet i altres.

Concretament, les obres consistiran en la reposició de la capa de rodament del paviment. Aquestes es duran a terme als carrers que pateixen un desgast més intensiu - Carrer Lluis Millet, Pep Ventura,  Pompeu Fabra, Carrer del Mestre Nicolau, Enric Granados, Amadeu Vives i Jaume Balmes -.

Amb aquesta actuació es dona resposta a una necessitat reivindicada pels veïns de la zona.