dilluns, 7 de novembre de 2011

RAONS PER LES QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CIU NO HA VOTAT A FAVOR DE LES ORDENANCES FISCALS PRESENTADES AL PLE EXTRAORDINARI DEL 3 DE NOVEMBRE.

Després de realitzar un estudi, el màxim acurat possible, ens trobem amb un gran dubte. Un dubte provocat per l’actuació de l’equip de govern actual.
Perquè ens entenguin, voldria clarificar tal com han anat els fets:

Se’ns va donar a conèixer la proposta de modificació de les ordenances fiscals tot just fa 10 dies, en un redactat original de 56 pàgines, en el que es barrejaven conceptes, modificacions d’ordenances, derogacions i novetats fiscals sense cap tipus d’organització clara per aquells que no les havíem vist fins aquell moment.
Aquest primer redactat es va debatre al cap de 4 dies, en una sessió informativa d’una hora i quart de durada, tot just abans del Ple ordinari mensual, treballant, o millor dit, rellegint 14 de les 56 pàgines “per falta de temps material”,  segons paraules seves Sr. Alcalde, i en la que se’ns va convidar a estudiar per compte propi l’ordenança, sense més fils argumentals.
Ahir, dimecres, via e-mail ens faciliten un informe del tècnic de l’àrea de territori i alhora refan l’ordenança fiscal núm.11, que també se’ns adjunta. Més no contents encara amb el resultat, a les 18:30 h, se’ns fa arribar una tercera ordenança, que anul·lava les dues anteriors, amb la que es passava de les 56 pàgines inicials a 46, i no tan sols havien tret ordenances, sinó que n’havien encabit de noves i inclús desdeien les manifestacions anteriorment pronunciades per l’arquitecte municipal (tècnic de l’àrea abans anomenat). En resum, un embolic magistral.
Prenguin com a exemple el punt referent a la taxa de declaració de runa estipulat a l’any 2011 en 111,08€, que en un primer moment decideixen incrementar a 2.914,91€, que després que nosaltres els féssim les pertinents anotacions perquè les valoressin, es van comprometre a estudiar, i que ahir a les 13:05h de la tarda la secretaria municipal i el propi arquitecte valorava en 2.914,91€ i que a les 16:00h de la tarda es reconvertia una altra vegada a 114,52€, amb un afegit que subscriu: *en cas de que el cost excedeixi de la taxa es farà càrrec l’interessat.
Facin números: en 8 hores 3 propostes diferents...
Senyors, si us plau, siguem seriosos!
Si vostès havien considerat que realment aquesta taxa havia d’haver estat modificada, perquè tal i com els informa el tècnic municipal expert en la matèria, el preu que hi ha estipulat no cobreix la realitat de les accions judicials o de tramitació d’expedients oportuns, no es venguin fum per voler quedar bé amb segons quins co-socis i assumeixin les seves pròpies decisions.
No satisfets amb aquesta tercera proposta, a la reunió de portaveus, ens obren la porta a consensuar aquells ínfims detalls o redactats en els que vostès mateixos són conscients de les seves pròpies incongruències i ens accepten qualsevol modificació.
Arrel d'aquesta reunió esperava tenir avui aquesta tercera adaptació, ara sí ja definitiva.  Però sorpresa .....al migdia veig per casualitat el  correu electrònic, (hem de tenir en compte que jo tinc aquesta facilitat per la meva feina, però que hi han regidors que ni s'havien assabentat), en el mateix, l'arquitecte municipal ens envia l’ordenança fiscal núm. 12 amb uns annexes dels que no hem tingut mai informació i que sembla ser que no existien segons el Sr. Alcalde, al menys ell tampoc disposava dels mateixos per poder donar al menys el vist-i-plau. A més, temes que ja estaven parlats, ara ja no són els mateixos.
Bé, ja tenim 4 propostes diferents!!! La confusió comença a ser preocupant!!!
I aquest és només un petit, petitíssim ,exemple del que ha estat aquesta proposta d’ordenances fiscals, en definitiva un munt de feina per un no res!
Però saben què ens passa? Saben què pensem de tot aquest procés? Que no ens val.
Al nostre partit no ens serveix que ens posin damunt la taula una proposta de modificació d’ordenances si no se’ns aporta també un estudi real de les necessitats i costos adaptats a les problemàtiques actuals.
Unes ordenances que no justifiquen unes quantitats adaptades a les noves realitats i situacions financeres i en el que vostès tan sols s’escuden, en molts dels casos, en una suposada “simplificació de conceptes”.
I ens referim a una suposada simplificació, perquè si un realment fa la seva feina i aprofundeix en els conceptes.....de simples no en tenen res.
 I els posaré un exemple:
Qualsevol intent de sol·licitar una bonificació en l’IBI “per aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar, o per la recollida d’aigües grises” ha de presentar 1er-documentació tècnica acreditativa de la mateixa, 2on-còpia de la llicència municipal que l’autoritza, per tant, i segons les tarifes de les taxes que es volen aprovar, resulta que per obtenir una bonificació del 20% de la taxa, podríem dir ..........que per tenir un comportament “verd” o ecològic, el beneficiari haurà d’invertir aproximadament el doble de l’import de subvenció en paperassa legal. INCREÏBLE!!!
Aquest exemple el podem aplicar en pràcticament la majoria d’altres bonificacions contemplades en aquestes ordenances, vegis també la de la taxa d'escombraries, entre d’altres.
Senyors, nosaltres hem fet feina, i molta. Inclús en molts moments ELS HI HEM FET LA FEINA.
El Sr. Alcalde, en el passat ple del mes de setembre, va dir públicament que no estava disposat a fer un govern de concentració perquè mai treballaria amb Convergència i Unió, i és irònic que ahir mateix estigués disposat a plasmar totes i cadascunes de les modificacions que se li van fer adoptar per tal d’aprovar una ordenança feta per l’equip de govern amb presses i sense esforç.
Realment no vol treballar amb Convergència i Unió o el que no vol, a cap preu, és deixar la cadira?
Els repeteixo: nosaltres hem fet la feina, però no tan sols la que vostès han acabat plasmant en aquestes ordenances, sinó que ens hem treballat unes veritables ordenances, el que haurien d’haver fet vostès.
Les ordenances fiscals del nostre municipi estan formades per 22 grans punts, dels quals vostès eliminen i fan de nou 4, i esmenen, amb absurdes parafernàlies de text, 7 més, per tant, la meitat de les ordenances, ni  tan sols les han revisat, cosa que sobta després de tants anys en l’oposició reclamant suposades feines mal fetes i tenint ara l’oportunitat a les seves mans.
Entre les que ni s’han mirat, jo en destacaria 3 de força rellevants:
7ena- Taxa per aprofitaments especials d’empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat.
8ena- Taxa per l’accés de vehicles (guals).
I la 16ena- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament.
Mirin, sóm conscients, perquè ho van dir vostès mateixos en una de les reunions, que alguns dels socis que conformen el govern, havien assegurat en el seu programa electoral que es realitzaria una congelació dels impostos, i sabem que la seva paraula va a missa, però una cosa és congelar i l’altre és no ser realista.

L’ordenança núm.7 està absurdament desaprofitada, només basada en els serveis de telefonia mòbil  del municipi, no s’anomenen d’altres serveis que en aquests moments podrien estar aportant importants ingressos a les arques municipals i que pràcticament en totes les ordenances d’altres municipis estan contemplades i quantificades, o es que potser hi ha interessos que no convé explicar?

L’ordenança núm.8, la dels guals, ens va ser argumentada a la primera reunió  per incloure-la en el ple de la setmana passada, més després de que, novament els féssim la feina, rectificant-los punt per punt tot allò que no hi tenia cabuda, els vam obligar ha admetre en la mateixa que Viladecavalls té unes condicions concretes que val la pena estudiar amb tranquil·litat i es van veure forçats a aparcar-la, davant la impossibilitat de treure-la endavant, i acceptar l’oferiment d’estudiar-la consensuadament en un altre moment, impossibilitant-se vostès mateixos a poder modificar les taxes pertinents en el ple d’avui.

L’ordenança núm.16, la de la retirada de vehicles abandonats i/o mal estacionats, els pot semblar una tonteria, més ha de ser així, quan no s’han molestat ni en comprovar que els costos dels serveis contemplats no són ni tan sols tarifes vigents. Els preus no estan actualitzats, ni són els reals a dia d’avui. No contempla les diferents variables, com poden ser l’enganxada i retirada, o tan sols enganxada. Ni tan sols contempla si existeixen possibles excepcions, com podria ser el robatori o la retirada per circulacions especials.

I aquestes són només, algunes de les que ni s’han mirat!!

Respecte a les que sí han intentat treballar? Doncs bé, fa riure que passin per alt que de les 46 pàgines de les ordenances n’hi ha 6 dedicades a les tarifes de Ràdio Vila, una institució pràcticament sense activitat municipal.
També hem de fer menció a que, degut a la retirada de l’ordenança que no se'ls va aprovar al passat Ple referent a les activitats innòcues, han hagut de desestimar una nova ordenança fiscal anomenada  “reguladora de les taxes per intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions” en la que, per exemple s’incloïa unes tarifes de quota fixa per un informe preceptiu i vinculant d’activitats subjectes a autorització ambiental de 541€ (recordem: per una activitat innòcua), o per exemple una quota fixa de 6.498€ per taxa d’activitat d’un bar musical, o  de 4.102€ per taxa d’activitat d’un supermercat o de 32.816,50€ per taxa d’activitat d’una benzinera. Sí senyors, i amb aquesta ordenança era amb la que volien regularitzar les activitats?  Amb la que volien facilitar i fomentar el comerç i els emprenedors? O més aviat volien recaptar encobertament??
Es nota que en aquest Ajuntament governa ICV, sempre posant pals a les rodes als petits empresaris i als emprenedors.

Senyors!! A qui volen enganyar?? O és que realment lo seu és incompetència?

Mirin, sincerament podria esplaiar la meva argumentació fins demà, perquè motius ens en han donat i de sobres, però crec que només amb aquests quatre apunts deixo més que palès que vostès no s’han treballat aquestes ordenances com per merèixer la nostra confiança i que per tant, i davant el dubte que els deia al començament, nosaltres no podem votar a favor de la seva aprovació.
I només, i per últim, m’agradaria afegir-hi una nota molt personal, i és que els demano que de veritat s’arremanguin i treballin per Viladecavalls, perquè el nostre poble necessita gent que sàpiga prendre decisions i afrontar-les, i ara mateix i amb aquestes ordenances ens demostren que no ho estan fent.
Gràcies.

dissabte, 15 d’octubre de 2011

ALGUNOS QUEREMOS GOBERNAR SIMPLEMENTE PORQUE HEMOS GANADO UNAS ELECCIONES Y PORQUE CREEMOS EN NUESTRO PROYECTO.

*Escrit enviat al Diari de Terrassa, aquest diari publica únicament en llengua castellana

A raíz de la entrevista realizada por el Diario de Terrassa al Sr. Carlos Rodríguez Herencia, alcalde de Viladecavalls y ante las declaraciones que hace sobre que “algunos quieren gobernar sólo para llevarse un sueldo” es necesario analizar sus argumentos que califico de poco inteligentes y precipitados.

El grupo municipal de Convergencia i Unió de Viladecavalls ya ha comunicado a la población, mediante un escrito, los motivos por los que no estamos de acuerdo con la gestión que está haciendo este ejecutivo.
Para hacerse una idea, ante la pregunta que yo misma hice al alcalde sobre que es lo que habían hecho desde que están en el gobierno, su respuesta fue: "buscar cosas que se han hecho mal en la anterior legislatura!!!" Creo que este objetivo será fácil, ya que entre sus socios tienen a la anterior alcaldesa y al anterior regidor de hacienda.
Es cierto que cien días de gobierno es poco tiempo para lograr objetivos, pero sí que son imprescindibles para crear una hoja de ruta y esto no lo han hecho. Lo que si han conseguido en tan poco tiempo es provocar tensiones con los distintos grupos políticos y lo que a mi me parece más grave es que han conseguido crear tensiones entre barrios.

Hay que tener en cuenta que de esos cien días, el mes de agosto el Sr. Alcalde estuvo de vacaciones, no seré yo quien diga que no merecidas, pero lo que no es normal es que haya cobrado el sueldo del mes de agosto que no le corresponde, no nos olvidemos que su sueldo lo pagamos todos. Cualquier trabajador que acaba de entrar en una empresa no le corresponden vacaciones, y si las hace por su puesto no las cobra.

El alcalde de Viladecavalls declara que “estamos en crisis y para muchos de ellos (refiriéndose a los regidores de la oposición) es la única oportunidad de ganar un sueldo”. Que poca seriedad! Sr. Carlos Rodríguez Herencia, ¿se le ha olvidado que cuando accedió a la alcaldía , usted estaba en paro? El trabajo que desarrollaba como personal de confianza de su partido ya estaba finalizado debido a las pasadas elecciones municipales y por tanto era de vital importancia conseguir hacer un pacto de gobierno en el cual solo podía ser usted el alcalde. Que ironía!!

Según sus declaraciones su situación es diferente “soy joven y puedo buscarme la vida”. Me parece que desconoce la realidad, ¿que quiere decirnos? Que los miles de jóvenes que no consiguen trabajo, algunos con una formación mucho mejor que la suya, no son válidos? O quizá quería hacer referencia a que los jóvenes en paro no tienen los enchufes que usted puede tener.

La juventud es una etapa de la vida por la que pasamos todos y no se es mejor ni peor por ello. La frescura, las nuevas ideas y las ganas de trabajar no son calificativos que solo se puedan dar en personas que tengan su edad. Pero sí que además de estas calificaciones, otras personas de mayor edad pueden tener experiencia, buen hacer y además pueden aportar dosis de tranquilidad y buen juicio muy necesarias en estas épocas actuales en que la crispación está a la orden del día. Busque a su alrededor seguro que encuentra algún ejemplo.

Puedo asegurarle que nuestro grupo está formado por personas que en su vida personal trabajan, son luchadoras y se ganan la vida como mejor pueden, con sus momentos más buenos o más malos como cualquier hijo de vecino.
Personalmente le explicaré, por si no lo sabe, que yo tengo la suerte de tener trabajo, actualmente trabajo como directora de un Casal de Gent Gran. Es un trabajo que me encanta y en el que puedo poner en práctica toda la imaginación de la que dispongo.
Soy licenciada en pedagogía, entre otros estudios, mi currículum profesional ha sido extenso: profesora en todas las franjas de edad, incluyendo el mundo universitario y la educación permanente de adultos en diferentes materias. He trabajado tanto en la administración como en la empresa privada.

Y por último permítame una recomendación, no siga desprestigiando la imagen de los políticos generando desilusión y alejando a la población de sus representantes. Déjese de populismo. Le recuerdo que Usted en este momento es el representante de nuestro municipio y las necesidades de Viladecavalls están por encima de su carrera política, deje de utilizar el Ayuntamiento de Viladecavalls como trampolín para sus intereses personales.

Cesca Berenguer i Priego
Cap de llista del grup municipal de CiU

dilluns, 3 d’octubre de 2011

Motius pels que CiU Viladecavalls està en desacord en la forma de governar dels partits ICV-UMdC-PSOE-ERC .

Comunicat CiU Viladecavalls

Després dels esdeveniments del passat dijous dia 29 de setembre en el Ple municipal, creiem fermament en que és important especificar alguns dels motius que van portar a la oposició a presentar una moció de reprovació a l’actual alcalde de Viladecavalls, Sr. Carles Rodríguez.

1.- Els partits de l’actual equip de govern (ICV-UMdC-PSOE-ERC) van basar la seva campanya electoral en les presumptes irregularitats de Multigestió en la construcció de pisos de promoció municipal. En canvi la primera decisió de l’equip de govern, amb l’alcalde al capdavant, va ser aprovar els comptes de Multigestió.

2.- L’equip de govern i l’alcalde, el Sr Carles Rodriguez  Herencia, de forma personal i bel·ligerant ataquen constantment al govern de la Generalitat per les anomenades retallades i en canvi l’equip de govern de Viladecavalls retalla subvencions aprovades a les associacions i entitats del nostre municipi. Retalla drets contemplats en el conveni dels treballadors municipals. Retalla els pressupostos municipals.

3.- L’equip de govern no respecta els acords del Ple municipal. El govern i l’Alcalde de Viladecavalls segueixen retallant de forma encoberta malgrat la negativa presentada per l’oposició en moció contra les retallades i aprovada per majoria en el Ple municipal. Els grups municipals que en aquests moments estan a l'oposició van proposar al Ple fer un pla de sanejament, estrictament necessari, per tal de tenir unes línies estratègiques que ajudin a reduir la despesa del nostre Ajuntament. Sembla ser que és més fàcil anar reduint sense tenir clar el cóm i el per què.

4.-Per l’intent i interès d’ICV de crear una fractura en la cohesió dels diferents barris del municipi. La seva política es basa en provocar tensions entre el barri de Can Trias i la resta del municipi.

5.- Perquè la tasca d’un equip de govern no pot basar-se tan sols en el recolzament de causes, sinó en la recerca de solucions. S’ha de saber recolzar i solucionar alhora. Tots estem al costat de les problemàtiques del nostre municipi. El tancament temporal del CAP i les pudors de l’abocador de Coll Cardús són dos exemples clars de que necessitem un treball de negociació perseverant i hàbil amb l’administració de la Generalitat. Les desqualificacions constants no ens ajuden.

6.- Els mitjans de comunicació de l’Ajuntament tenen la missió d’informar a la població de forma objectiva. No podem permetre la situació actual d’informació partidista i promoció personal.
S’ha de crear de forma urgent una comissió de seguiment de la informació publicada al web municipal, facebook de l’Ajuntament, revista municipal i ràdio Vila. Creiem que existeix una manipulació evident i interessada de la informació que arriba als ciutadans.

7.- L’equip de govern (ICV-UMdC-PSOE-ERC) no es transparent i no posa a disposició de la oposició la informació sol·licitada mitjançant instància o sol·licitada en les comissions informatives. La informació de l’equip de govern arriba en masses ocasions per la premsa o altres mitjans de comunicació a la resta de formacions polítiques municipals. Nomenarem només alguns exemples: les retallades del pressupost municipal, la denúncia per part de l’Ajuntament del conveni dels treballadors municipals per retallar els drets i salaris, l’organització municipal, etc.

8.- L’equip de govern no ha estat a l’alçada i ha gestionat de forma lamentable el transport escolar generant problemàtiques interessades, intentant treure benefici polític. No estem d’acord en les formes improductives, descuidades i bel·ligerants de portar a terme les negociacions amb el Departament d’Ensenyament en relació al projecte de jornada intensiva de l’IES Viladecavalls.

9.- La campanya electoral ja va finalitzar. No poden seguir manifestant que els seus socis de govern d’UMdC, la Sra. Regina Parellada, ex-Alcaldessa i el Sr. Antonio Raso, Regidor d’Hisenda de l’anterior govern no tenen res a veure amb la gestió municipal anterior i en canvi afirmar que persones de CiU Viladecavalls incorporades recentment a la política tenen responsabilitats. Ja n’hi ha prou!

10.- L’equip de govern i amb un interès especial per part del Sr. Carles Rodríguez Herencia van intentar contractar un càrrec de confiança (Sra. Patricia Jiménez Herencia) per fer tasques que ja realitzaven altres tècnics municipals. Que aquesta contractació (per innecessària i amb greus defectes de forma) es va tornar a presentar a Ple per part de l’oposició i finalment rebutjada per majoria de vots.

11.-L’alcalde ha limitat l’accés de la oposició a la Secretaria municipal. Aquestes actituds restrictives i lamentables suposen una greu restricció i atac a la qualitat democràtica de l’Ajuntament. El recolzament de PSOE-ERC-UMdC mostra el caràcter poc transparent de l’equip de govern.

12.- L’equip de govern no ha facilitat un despatx per fer les tasques de l’oposició de forma voluntària. La petició de forma reiterada reclamant els drets dels regidors de la oposició ha fet que després de més de cent dies ens  facilitin l’accés a les dependències de la oposició gràcies a una moció presentada en Junta de portaveus, facilitant l’accés al despatx vint-i-quatre hores abans del Ple municipal.

13.- Per la falta d’un Pla de Viabilitat econòmica que permeti a l’Ajuntament fer front a la crisi generalitzada. No s’estan buscant solucions per sortir de les dificultats. És molt greu que un equip de govern que porta més de cent dies governant encara no hagi presentat una proposta coherent pel benestar dels ciutadans de Viladecavalls.

14.- Un alcalde en representació de l’equip de govern no pot manifestar en sessió plenària que hi ha regidors de l’oposició que no paguen els seus impostos. Aquestes declaracions falses i malintencionades busquen perjudicar la imatge dels polítics generant desprestigi i allunyar a la població dels seus representants. Fer aquestes declaracions vulnera la llei orgànica 15/1998 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Aquest tipus de manifestacions lamentables per defendre la mala gestió municipal no són un argument vàlid. Tot el contrari, és un argument lamentable, esperem que no utilitzi la informació que pot tenir del ciutadans de Viladecavalls en el seu benefici.

15.- No és coherent que quan un partit abandona un pacte de govern es segueixi afirmant que existeix una gran cohesió. Tampoc es pot permetre que els regidors de l’oposició siguin insultats pels seguidors i familiars d’ICV. No es pot tolerar el foment d’actituds reprovables com el “estàs amb nosaltres o contra nosaltres”. En aquesta línia podem veure com en la mateixa web de l'ajuntament, l'Alcalde pressiona al Regidor i cap de llista d’ARA-Reagrupament, Sr. Josep Sort, per la seva decisió de deixar de formar part  de l'actual equip de govern.