dilluns, 7 de novembre de 2011

RAONS PER LES QUE EL GRUP MUNICIPAL DE CIU NO HA VOTAT A FAVOR DE LES ORDENANCES FISCALS PRESENTADES AL PLE EXTRAORDINARI DEL 3 DE NOVEMBRE.

Després de realitzar un estudi, el màxim acurat possible, ens trobem amb un gran dubte. Un dubte provocat per l’actuació de l’equip de govern actual.
Perquè ens entenguin, voldria clarificar tal com han anat els fets:

Se’ns va donar a conèixer la proposta de modificació de les ordenances fiscals tot just fa 10 dies, en un redactat original de 56 pàgines, en el que es barrejaven conceptes, modificacions d’ordenances, derogacions i novetats fiscals sense cap tipus d’organització clara per aquells que no les havíem vist fins aquell moment.
Aquest primer redactat es va debatre al cap de 4 dies, en una sessió informativa d’una hora i quart de durada, tot just abans del Ple ordinari mensual, treballant, o millor dit, rellegint 14 de les 56 pàgines “per falta de temps material”,  segons paraules seves Sr. Alcalde, i en la que se’ns va convidar a estudiar per compte propi l’ordenança, sense més fils argumentals.
Ahir, dimecres, via e-mail ens faciliten un informe del tècnic de l’àrea de territori i alhora refan l’ordenança fiscal núm.11, que també se’ns adjunta. Més no contents encara amb el resultat, a les 18:30 h, se’ns fa arribar una tercera ordenança, que anul·lava les dues anteriors, amb la que es passava de les 56 pàgines inicials a 46, i no tan sols havien tret ordenances, sinó que n’havien encabit de noves i inclús desdeien les manifestacions anteriorment pronunciades per l’arquitecte municipal (tècnic de l’àrea abans anomenat). En resum, un embolic magistral.
Prenguin com a exemple el punt referent a la taxa de declaració de runa estipulat a l’any 2011 en 111,08€, que en un primer moment decideixen incrementar a 2.914,91€, que després que nosaltres els féssim les pertinents anotacions perquè les valoressin, es van comprometre a estudiar, i que ahir a les 13:05h de la tarda la secretaria municipal i el propi arquitecte valorava en 2.914,91€ i que a les 16:00h de la tarda es reconvertia una altra vegada a 114,52€, amb un afegit que subscriu: *en cas de que el cost excedeixi de la taxa es farà càrrec l’interessat.
Facin números: en 8 hores 3 propostes diferents...
Senyors, si us plau, siguem seriosos!
Si vostès havien considerat que realment aquesta taxa havia d’haver estat modificada, perquè tal i com els informa el tècnic municipal expert en la matèria, el preu que hi ha estipulat no cobreix la realitat de les accions judicials o de tramitació d’expedients oportuns, no es venguin fum per voler quedar bé amb segons quins co-socis i assumeixin les seves pròpies decisions.
No satisfets amb aquesta tercera proposta, a la reunió de portaveus, ens obren la porta a consensuar aquells ínfims detalls o redactats en els que vostès mateixos són conscients de les seves pròpies incongruències i ens accepten qualsevol modificació.
Arrel d'aquesta reunió esperava tenir avui aquesta tercera adaptació, ara sí ja definitiva.  Però sorpresa .....al migdia veig per casualitat el  correu electrònic, (hem de tenir en compte que jo tinc aquesta facilitat per la meva feina, però que hi han regidors que ni s'havien assabentat), en el mateix, l'arquitecte municipal ens envia l’ordenança fiscal núm. 12 amb uns annexes dels que no hem tingut mai informació i que sembla ser que no existien segons el Sr. Alcalde, al menys ell tampoc disposava dels mateixos per poder donar al menys el vist-i-plau. A més, temes que ja estaven parlats, ara ja no són els mateixos.
Bé, ja tenim 4 propostes diferents!!! La confusió comença a ser preocupant!!!
I aquest és només un petit, petitíssim ,exemple del que ha estat aquesta proposta d’ordenances fiscals, en definitiva un munt de feina per un no res!
Però saben què ens passa? Saben què pensem de tot aquest procés? Que no ens val.
Al nostre partit no ens serveix que ens posin damunt la taula una proposta de modificació d’ordenances si no se’ns aporta també un estudi real de les necessitats i costos adaptats a les problemàtiques actuals.
Unes ordenances que no justifiquen unes quantitats adaptades a les noves realitats i situacions financeres i en el que vostès tan sols s’escuden, en molts dels casos, en una suposada “simplificació de conceptes”.
I ens referim a una suposada simplificació, perquè si un realment fa la seva feina i aprofundeix en els conceptes.....de simples no en tenen res.
 I els posaré un exemple:
Qualsevol intent de sol·licitar una bonificació en l’IBI “per aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar, o per la recollida d’aigües grises” ha de presentar 1er-documentació tècnica acreditativa de la mateixa, 2on-còpia de la llicència municipal que l’autoritza, per tant, i segons les tarifes de les taxes que es volen aprovar, resulta que per obtenir una bonificació del 20% de la taxa, podríem dir ..........que per tenir un comportament “verd” o ecològic, el beneficiari haurà d’invertir aproximadament el doble de l’import de subvenció en paperassa legal. INCREÏBLE!!!
Aquest exemple el podem aplicar en pràcticament la majoria d’altres bonificacions contemplades en aquestes ordenances, vegis també la de la taxa d'escombraries, entre d’altres.
Senyors, nosaltres hem fet feina, i molta. Inclús en molts moments ELS HI HEM FET LA FEINA.
El Sr. Alcalde, en el passat ple del mes de setembre, va dir públicament que no estava disposat a fer un govern de concentració perquè mai treballaria amb Convergència i Unió, i és irònic que ahir mateix estigués disposat a plasmar totes i cadascunes de les modificacions que se li van fer adoptar per tal d’aprovar una ordenança feta per l’equip de govern amb presses i sense esforç.
Realment no vol treballar amb Convergència i Unió o el que no vol, a cap preu, és deixar la cadira?
Els repeteixo: nosaltres hem fet la feina, però no tan sols la que vostès han acabat plasmant en aquestes ordenances, sinó que ens hem treballat unes veritables ordenances, el que haurien d’haver fet vostès.
Les ordenances fiscals del nostre municipi estan formades per 22 grans punts, dels quals vostès eliminen i fan de nou 4, i esmenen, amb absurdes parafernàlies de text, 7 més, per tant, la meitat de les ordenances, ni  tan sols les han revisat, cosa que sobta després de tants anys en l’oposició reclamant suposades feines mal fetes i tenint ara l’oportunitat a les seves mans.
Entre les que ni s’han mirat, jo en destacaria 3 de força rellevants:
7ena- Taxa per aprofitaments especials d’empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat.
8ena- Taxa per l’accés de vehicles (guals).
I la 16ena- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament.
Mirin, sóm conscients, perquè ho van dir vostès mateixos en una de les reunions, que alguns dels socis que conformen el govern, havien assegurat en el seu programa electoral que es realitzaria una congelació dels impostos, i sabem que la seva paraula va a missa, però una cosa és congelar i l’altre és no ser realista.

L’ordenança núm.7 està absurdament desaprofitada, només basada en els serveis de telefonia mòbil  del municipi, no s’anomenen d’altres serveis que en aquests moments podrien estar aportant importants ingressos a les arques municipals i que pràcticament en totes les ordenances d’altres municipis estan contemplades i quantificades, o es que potser hi ha interessos que no convé explicar?

L’ordenança núm.8, la dels guals, ens va ser argumentada a la primera reunió  per incloure-la en el ple de la setmana passada, més després de que, novament els féssim la feina, rectificant-los punt per punt tot allò que no hi tenia cabuda, els vam obligar ha admetre en la mateixa que Viladecavalls té unes condicions concretes que val la pena estudiar amb tranquil·litat i es van veure forçats a aparcar-la, davant la impossibilitat de treure-la endavant, i acceptar l’oferiment d’estudiar-la consensuadament en un altre moment, impossibilitant-se vostès mateixos a poder modificar les taxes pertinents en el ple d’avui.

L’ordenança núm.16, la de la retirada de vehicles abandonats i/o mal estacionats, els pot semblar una tonteria, més ha de ser així, quan no s’han molestat ni en comprovar que els costos dels serveis contemplats no són ni tan sols tarifes vigents. Els preus no estan actualitzats, ni són els reals a dia d’avui. No contempla les diferents variables, com poden ser l’enganxada i retirada, o tan sols enganxada. Ni tan sols contempla si existeixen possibles excepcions, com podria ser el robatori o la retirada per circulacions especials.

I aquestes són només, algunes de les que ni s’han mirat!!

Respecte a les que sí han intentat treballar? Doncs bé, fa riure que passin per alt que de les 46 pàgines de les ordenances n’hi ha 6 dedicades a les tarifes de Ràdio Vila, una institució pràcticament sense activitat municipal.
També hem de fer menció a que, degut a la retirada de l’ordenança que no se'ls va aprovar al passat Ple referent a les activitats innòcues, han hagut de desestimar una nova ordenança fiscal anomenada  “reguladora de les taxes per intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions” en la que, per exemple s’incloïa unes tarifes de quota fixa per un informe preceptiu i vinculant d’activitats subjectes a autorització ambiental de 541€ (recordem: per una activitat innòcua), o per exemple una quota fixa de 6.498€ per taxa d’activitat d’un bar musical, o  de 4.102€ per taxa d’activitat d’un supermercat o de 32.816,50€ per taxa d’activitat d’una benzinera. Sí senyors, i amb aquesta ordenança era amb la que volien regularitzar les activitats?  Amb la que volien facilitar i fomentar el comerç i els emprenedors? O més aviat volien recaptar encobertament??
Es nota que en aquest Ajuntament governa ICV, sempre posant pals a les rodes als petits empresaris i als emprenedors.

Senyors!! A qui volen enganyar?? O és que realment lo seu és incompetència?

Mirin, sincerament podria esplaiar la meva argumentació fins demà, perquè motius ens en han donat i de sobres, però crec que només amb aquests quatre apunts deixo més que palès que vostès no s’han treballat aquestes ordenances com per merèixer la nostra confiança i que per tant, i davant el dubte que els deia al començament, nosaltres no podem votar a favor de la seva aprovació.
I només, i per últim, m’agradaria afegir-hi una nota molt personal, i és que els demano que de veritat s’arremanguin i treballin per Viladecavalls, perquè el nostre poble necessita gent que sàpiga prendre decisions i afrontar-les, i ara mateix i amb aquestes ordenances ens demostren que no ho estan fent.
Gràcies.