dilluns, 11 d’abril de 2011

RENOVEM EL COMPROMÍS AMB EL VALLÈSEls caps de llista de CiU al Vallès Occidental, vam signar el passat dissabte un manifest per renovar el compromís per a col·laborar amb tots els municipis de la comarca del Vallès Occidental. Els candidats de CiU, aspirem a que la comarca del Vallès exerceixi un rol de lideratge en la recuperació de Catalunya en tots els fronts que té oberts.

Us adjunto el text del manifest: 

Els candidats de Convergència i Unió a les eleccions municipals del 22 de maig que ens presentem pel Vallès Occidental volem renovar una vegada més el nostre compromís amb aquest territori.
En aquestes eleccions, cada candidatura local es posa al servei de les necessitats i les ambicions del seu municipi. Al mateix temps, però sabem que bona part d’elles necessiten un marc de col·laboració més ampli per a fer-se realitat. Per això, el nostre compromís de treballar pel nostre municipi vol ser alhora un compromís per a col·laborar amb els altres municipis de la nostra comarca.
D’altra banda, el pes demogràfic i econòmic del Vallès Occidental el converteixen en un motor de Catalunya. En conseqüència, tots els esforços que estem disposats a destinar a la nostra comarca han de servir, igualment, per a donar un impuls renovat al conjunt del país. Els candidats de CiU del Vallès Occidental aspirem que la nostra comarca exerceixi un rol de lideratge en la recuperació de Catalunya en tots els fronts que té oberts.
Aquest esperit permanent de col·laboració i de visió territorial compartida es vol concretar de manera especialment intensa en els cinc punts següents:

  1. Sostenibilitat. Volem treballar conjuntament en l’ordenació i la preservació dels espais naturals i els espais lliures que complementen les zones residencials i d’activitat econòmica. Volem cooperar en la resolució dels problemes ambientals comuns, en especial la qualitat de l’aire de les zones urbanes.
  2. Infraestructures i mobilitat. Volem impulsar les infraestructures que dotin la comarca de l’adequada connexió amb la resta del país i del món (viàries, ferroviàries, de telecomunicacions...), que serveixin a l’activitat econòmica i que estructurin i facilitin la mobilitat interna, en especial mitjançant transport públic.
  3. Innovació i emprenedoria. Volem que la innovació i l’emprenedoria impregnin la vida econòmica i social de la comarca, que realment es notin en tots els àmbits: en l’economia productiva, en les iniciatives del tercer sector, en el funcionament de les administracions públiques, en les relacions socials... En aquest sentit, treballarem per sumar les possibilitats de cada municipi, dels parcs científics i tecnològics, dels centres d’ensenyament superior... perquè, des de la llibertat de cadascú, es trobin mecanismes per a multiplicar els impactes positius.
  4. Economia del coneixement i economia verda. Volem que el Vallès Occidental continuï essent una comarca industrial i, per això, a més de consolidar els sectors tradicionals potenciarem la implantació de noves empreses en aquests sectors emergents, que ens han de permetre de participar en l’economia global i crear llocs de treball que redueixin l’atur, especialment entre la gent jove.
  5. Optimització dels serveis. Volem que la necessària reestructuració dels serveis públics per a adaptar-se simultàniament a les noves necessitats que sorgeixen i a les restriccions econòmiques dels pròxims anys no perjudiqui ni la suficiència ni la qualitat de l’atenció bàsica. Per aquest motiu, estem disposats a desenvolupar mecanismes de col·laboració que guanyin en eficiència i permetin mantenir l’atenció adequada a les persones que la necessitin.
En aquests àmbits, doncs, cooperarem prioritàriament, perquè són aquells en què aquesta cooperació pot resoldre millor els dèficits i generar majors oportunitats. De totes maneres, volem que l’esperit de cooperació sigui un element distintiu de la nostra comarca.
Els candidats de CiU ambicionem, en definitiva, que cadascun dels nostres municipis potenciï la seva personalitat i que, al mateix temps, tots ells comparteixin un projecte comú per al Vallès Occidental que construeixi les bases per a la prosperitat i el benestar dels seus habitants i que li permeti exercir un decidit i positiu lideratge tant a la regió metropolitana de Barcelona com a Catalunya.

Vallès Occidental, 9 d’abril de 2011